Akkermans         Juridisch             Advies
Akkermans Juridisch Advies
jwpm.akkermans@kpnmail.nl

Met een correcte aangifte erfbelasting (successie-aangifte) na een overlijden kan er soms behoorlijk wat erfbelasting bespaard worden.

 

Het is voor u een niet alledaagse activiteit en regelmatig vergt de aangifte  specifieke kennis van het erfrecht en de Successiewet 1956.

 

Daarnaast worden er steeds vaker bijzondere en ingewikkelde testamenten opgesteld, speciaal gericht op het betalen van zo min mogelijk erfbelasting. Dergelijke testamenten vragen ook om diverse erfbelastingtechnische berekeningen, omdat er voor de erfgenamen diverse erfrechtelijke/fiscale keuzemogelijkheden zijn.

 

Er kan sprake zijn van vermogen in het buitenland, ondernemingsvermogen, kinderen uit meerdere relaties of een overlijden van de tweede ouder met vorderingen van de kinderen wegens het overlijden van de eerste ouder.

 

Akkermans Juridisch Advies is u graag van dienst bij het opmaken van de aangifte erfbelasting.

 

Vooraf is niet aan te geven hoeveel het opmaken van de aangifte kost. De kosten verbonden aan de werkzaamheden worden gebaseerd op het aantal gewerkte uren.

Kosten van derden worden doorberekend.

 

Na een bespreking/inventarisatie bij u thuis kan de offerte worden opgesteld.

 

De aangifte erfbelasting hoeft niet door een notaris te worden afgehandeld.

 

Raadpleeg Akkermans Juridisch Advies