Akkermans         Juridisch             Advies
Akkermans Juridisch Advies
jwpm.akkermans@kpnmail.nl

Indien u (als erfgenaam of als executeur) geen tijd en/of kennis heeft om een nalatenschap juridisch, fiscaal en administratief volledig af te wikkelen kan Akkermans Juridisch Advies u daarbij zeer zeker behulpzaam zijn.

Ook voor wat betreft de begeleiding bij de notaris, de accountant en de fiscalist.

 

De kosten verbonden aan de werkzaamheden worden gebaseerd op het aantal gewerkte uren.

Kosten van derden worden doorberekend.

 

Raadpleeg Akkermans Juridisch Advies.