Akkermans         Juridisch             Advies
Akkermans Juridisch Advies
jwpm.akkermans@kpnmail.nl

Door tijdig vermogen aan uw kinderen te schenken, kunt u er voor zorgdragen dat uw kinderen in de toekomst minder erfbelasting betalen.

Door nu te schenken kan in de toekomst de eigen bijdrage krachtens de Wet langdurige zorg verminderd worden.

Schenkingen verminderen uw vermogen voor de heffing van inkomstenbelasting.

 

Over schenkingen moet niet al te lichtvaardig gedacht worden.

Schenkingen dienen met zorg en op de juiste fiscale wijze te worden uitgevoerd.

Veelal is een zorgvuldig financieel plan nodig.

U wilt door nu te veel te schenken later toch niet afhankelijk worden van uw kinderen?

 

Raadpleeg Akkermans Juridisch Advies.