Akkermans         Juridisch             Advies
Akkermans Juridisch Advies
jwpm.akkermans@kpnmail.nl

Voor onder meer de navolgende zaken kunt u als ondernemer contact opnemen


• begeleiden en coachen van een startende ondernemer


• het starten van een eenmanszaak


• oprichten van een besloten vennootschap (met of zonder inbreng van een bedrijf)


• advies met betrekking tot statuten van een besloten vennootschap


• advies met betrekking tot flex-BV


• oprichten van een maatschap


• oprichten van een vennootschap onder firma


• oprichten van een commanditaire vennootschap


• oprichten van een coöperatie


• een samenwerkingsovereenkomst (joint venture)


• een aandeelhoudersovereenkomst


• overname van een onderneming


• overdracht van aandelen


• verkopen van een onderneming


• bedrijfsopvolging (binnen of buiten de familie)


• fusie van ondernemingen


• splitsing van een onderneming (vennootschap)


• liquidatie van een onderneming (vennootschap)


• certificering van aandelen


• managementovereenkomst


• aandeelhoudersbesluiten / notulen


• dividendbesluit


• wijzigingen aanbrengen in handelsregister


• participeren in een onderneming


• benoemingsbesluiten


• arbeidsovereenkomst met eigen besloten vennootschap


• rekening-courantovereenkomst (met eigen besloten vennootschap)


• geldlening / schuldbekentenis (met eigen besloten vennootschap)


• het ordenen van uw (juridische) bedrijfsadministratie (ontzorgen)


• huurovereenkomsten


• beoordelen van statuten en andere akten


• second opinion


• bemiddeling bij geschillen


• beoordelen en opstellen van diverse andere (privaatrechtelijke) overeenkomsten 


• doorverwijzing naar de juiste professionele dienstverleners