Akkermans         Juridisch             Advies
Akkermans Juridisch Advies
jwpm.akkermans@kpnmail.nl

Voor de verrichte werkzaamheden worden aan u kosten in rekening gebracht.

 

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en de te maken afspraak kan dat een uurtarief zijn of een all-in tarief.

 

Afhankelijk van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, kunnen aan u reiskosten en/of parkeerkosten in rekening worden gebracht.

 

Kosten die derden in rekening brengen en verschotten worden doorberekend.

 

Over de in rekening te brengen kosten is omzetbelasting verschuldigd.

 

No cure no pay-afspraken worden niet gemaakt.

 

De aan u in rekening te brengen kosten zijn lager dan die van vergelijkbare dienstverleners.

 

U dient zich altijd te legitimeren met een rechtsgeldig identiteitsbewijs.

Ondernemers dienen tevens te beschikken over een of meer recente uittreksels handelsregister en indien van toepassing de huidige statuten van de rechtspersoon.

 

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.